Kompleksowe przygotowanie do matury z języka angielskiego

“Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy” Gregory’ego J.Manina, Danuty Grycy, Joanny Sobierskiej i Joanny Sosnowskiej to repetytorium maturalne nowej generacji, które pozwala w pełni przygotować się do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W podręczniku znalazły się wszystkie zagadnienia gramatyczne, czasy oraz części mowy, jakie uczeń na tym etapie powinien znać i nie tylko.

Kompendium wiedzy i ćwiczenia

Podręcznik zawiera bogaty zestaw materiałów, które przyszły maturzysta może przerabiać samodzielnie lub wraz z nauczycielem. Bardzo klarownie wyjaśniono tutaj, jak wyglądają konstrukcje zdań w czasach teraźniejszych, przyszłych, przeszłych i zaprzeszłych, a także okresów warunkowych czy zdań budowanych w tak zwanej “przeszłości nierzeczywistej”. Autorzy książki poświęcają również sporo stron na objaśnienie absolutnych podstaw, a jak wiadomo, często niewielkie błędy w tym zakresie powodują diametralną zmianę punktacji. Dlatego też w tym repetytorium umieszczono w charakterze przypomnienia informacje o zaimkach dzierżawczych czy rodzajnikach określonych i nieokreślonych. Na każdym etapie uczeń może przetestować swoją wiedzę, rozwiązując zadania i sprawdzając odpowiedzi w kluczu.

Jak nie dać się zaskoczyć na maturze?

“Oxford Matura Trainer” to nie tylko zestaw informacji na temat angielskiej gramatyki wraz z ćwiczeniami, ale przede wszystkim atrakcyjny sposób, aby oswoić się z zadaniami typowymi dla nowego egzaminu maturalnego. W książce znalazły się modelowe wypowiedzi, prace pisane, na podstawie których można nauczyć się pisania zaproszeń, ogłoszeń czy listów formalnych i nieformalnych. Dodatkowym walorem tego nowoczesnego podręcznika jest fakt, że na platformie Oxford English Online znajdują się powiązane z zadaniami z podręcznika ćwiczenia leksykalne oraz sprawdzające umiejętność zrozumienia tekstu mówionego. Dzięki kompleksowej i systematycznej nauce każdy maturzysta ma szansę zdobyć całą wiedzę konieczną, aby dobrze poradzić sobie na maturze i nie dać się zaskoczyć żadnym zadaniem.